AHMET KOLTUKSUZ

1961 yılında doğdu, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde “Bilgisayar Güvenliği İlkeleri” adlı Yüksek Lisans tezini 1989 yılında tamamladı. 1995 yılında aynı kurumda “Simetrik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri” adlı Doktora tezini verdi. Aynı yıl Yardımcı Doçent oldu.

1996 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne katıldı. 1999 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Doçent oldu; İYTE bünyesinde Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Güvenliği Laboratuvarını kurdu ve yöneticiliğini yaptı. Eylül 2009 tarihinde Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne katıldı. Beş sene süreyle aynı kurumda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalıştı.

Yaşar Üniversitesi bünyesinde 2012-2013 Öğretim yılından başlayarak, Lisansüstü düzeyde, Siber Güvenlik Bilim Dalını kurdu. 2014 yılında yine aynı kurumda Siber Olaylara Müdahale Ekibi- YAŞAR SOME’yi oluşturmuştur; halen de yürütücülüğünü yapmaktadır.

İlgi alanları; Kriptoloji, Sayılar Kuramı, Bilgi Kuramı, Hesaplama Kuramı, İşletim Sistemleri, Çok Çekirdekli Mimariler, Siberuzay Savunma ve Güvenlik, Siber İstihbarat, Açık Kaynak İstihbaratı Analizi ve Adli Bilişimdir.Copyright © 2017 KalDer İzmir Şubesi. 09-10-11 Mayıs 2018
Grafiket Reklam Ajansı