MÜJDAN KERMAN

Eskişehir’de doğan Müjgan Kerman 1978’de Eskişehir Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü  bitirdi. 1982’de Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’ nden  lisans 1985’de yüksek lisans derecelerini aldı.

1979-1983 yılları arasında matematik öğretmeni olarak çalıştı.
1985-1987 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri
Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.
1987- 2004 yılları arasında Tusaş Motor Sanayii’de (TEI) (General Electric ortaklı) kalite ve yönetim sistemleri konularında çalıştı. Bu zaman zarfında havacılık standartları, Şirket politikaları, iç denetim, kalite maliyetleri, QFD, satınalma alt yapısı, ekip çalışmaları, İstatistiksel Proses Kontrol, Toplam Kalite Yönetimi konularında çalıştı. 6 sigma black belt olarak (1997) operasyonel ve hizmet alanlarında pek çok proje yaptı ve bu konuda eğitim verdi.

Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde ‘Baş Değerlendirici’ ve Değerlendirici’ olarak görev yaptı. Halen Ulusal Kalite Ödülü sürecindeki görevine devam etmektedir.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bünyesinde pek çok kuruluşta EFQM Mükemmellik Modeli, kapsamında dış değerlendirme süreçlerinde başdeğerlendirici/ değerlendirici olarak yer alan   Kerman bu kuruluşların yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin değerlendirilmesinde bulundu.
Kerman ayrıca MÜDEK kapsamında da değerlendiricilik yapmaktadır.

KalDer bünyesinde Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme, 6 Sigma, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve iyileştirmesi, Problem Çözme Teknikleri, Kaizen, Kalite Çemberleri, Kalite Maliyetleri gibi konularda eğitim vermektedir.Copyright © 2017 KalDer İzmir Şubesi. 09-10-11 Mayıs 2018
Grafiket Reklam Ajansı