Çalıştay

Katılımcı Profili

Kendine bağlı çalışanı olan yöneticiler

Çalıştayın Amacı

Çok Boyutlu Liderlik II ( SLII), liderlere ezberlenen beceri alıştırmalarıyla öngörülen durumlara cevap vermeyi öğretmez. Liderlere her türlü durumu etkin şekilde analiz etme, teşhis etme, düşünme ve esnek liderlik kavramlarını uygulamayı öğretir. Bilgi ve becerilerinde uzmanlaşma yolunda kapsamlı alıştırmalar sağlar. Kişinin performans ve gelişimini takip ederek ve onunla yakın ilişkide kalarak, olası gerileme durumlarını nasıl idare edeceklerini öğretir. Her sektörden liderler üzerinde çalışan, onları tamamlayarak yetiştiren ve son 7 senedir dünyanın en iyi liderlik eğitimlerinden biri seçilen kültürler üstü Ken Blanchard Companies liderlik modelidir.

Katılımcının Kazanımı

• Gelişim düzeylerini ustalıkla teşhis etme
• Gelişim düzeyleri ile uyumlu liderlik stillerini kullanma
• Kurum kültürüne işleyebilecek ortak bir dili ve yaklaşımı kazanma
• Niyetleri ve davranışları hesap verebilirliğe dönüştürme
• Çalışanları geliştirebilen ve elde tutan esnek liderlik

Katılımcı Profili

Birden fazla noktada faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarının merkez veya merkez dışındaki birimlerinde görev yapan kurumsal mükemmellik, stratejik planlama, kurumsal gelişim yöneticileri, iç danışmanları veya özdeğerlendirme koordinatörleri.

Çalıştayın Amacı

Bakanlıklar, Vergi Daireleri, bankalar, karayolları teşkilatı, çok şubeli sivil toplum örgütleri, lojistik şirketleri, birden fazla noktada üretim tesisi veya satış birimi olan kuruluşlar, otel, restoran, mağaza zincirleri ya da aynı kurumsal isim altında farklı noktalarda, farklı üretim ya da hizmet konularında faaliyet gösteren kuruluşlarda kurumsal özdeğerlendirme uygulamasına ilişkin bilgi ve deneyimin paylaşılması Uygulama sırasında karşılaşılabilecek güçlükler, çeşitlilikler ve karmaşıklıklarla başedebilmenin yollarının katılımcılarla tartışılması. Bir örnek uygulama olarak Coca Cola’nın merkez birimleri ile tüm işletmelerinde gerçekleştirilen özdeğerlendirme deneyiminin paylaşılması.

Katılımcının Kazanımı

Çok lokasyonlu, karmaşık ve yaygın yapılarda kurumsal özdeğerlendirmenin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının kullanılmasına yönelik bakış açısı ve kendi kurumlarında uygulama yapmak üzere bir kıyaslama deneyimi kazanmak.

Katılımcı Profili

Hayatla bağın ancak iletişimle mümkün olduğunu anlayan, Sorunun çevredeki insanlarda değil kendinde olduğunu düşünen, Empati kurmanın önemini kavrayan, İletişimsizlik ve özgüven sorununun, hedeflere ulaşmada en büyük engel olduğunu bilen, İş ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurarak daha aktif rol almak isteyen, Kişisel gelişimin gerekliliğini kavrayan, Değişime inanan kişiler

Çalıştayın Amacı

İnsanı insan yapan temel özellikler aynıdır. Farklı olan hayatla ne şekilde iletişim kurduğumuzdur. Bazen bir söz, bazen bir bakış, bazen bir duruş bizi farklılaştırır. Her insan bir bilmecedir. Bilmecenin kodlarını çözmek ya da kendimize yeni kodlar eklemek, iletişimi sanat yapan en önemli unsurdur. Kendilerini iyi ifade edebilen, empati kurabilen ve farkındalıkla yaşayan insanlar, hayatta mutlu, işlerinde verimli, işbirliğine açık ve duyarlı olur. Buradan yola çıkarak “Hayatla İletişim” başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: Etkili iletişim kurabilme konusunda kişisel becerilerle ilgili farkındalığı geliştirmek İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı sorunların çözümünü kolaylaştırmak Kişilerin iletişimi doğru yönetebilmeleri için kendi iç dünyalarını anlamalarını sağlamak İletişimin kendimizden başlayan ve iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu kavramak Yanlış iletişimden doğan çatışmayı önlemek

Katılımcının Kazanımı

Nefesin Önemi
Stresle Beden İlişkisi
Stresten Arındıran Nefes Çalışmaları
Sesi Doğru Kullanma
Anlaşılabilir Konuşma
Sözcüklerin Önemi ve Kelime Dağarcığı
Sıklıkla Yapılan Yanlışlar
Beden Dilinin Doğru Kullanımı
Topluluk Önünde Konuşma
Heyecanı Yenmenin Püf Noktaları
Mesajları Etkili Biçimde İletebilme
İş Hayatında Etkin İletişimin Önemi
Kendimizle İlgili Yeni Bir Senaryo Yazma
Hedef Belirleme ve Kararlılık
Olumlamanın Gücü

Katılımcı Profili

Üst ve orta kademedeki yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve her kademeden çalışanlar

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayın amacı, katılımcılara, kurum hedeflerine ulaşmada, işletmedeki her tür problemi ele almada ve tüm iş süreçlerini yürütmede sistematik bir yaklaşım sunmaktır. Yöneticilerin ve diğer tüm çalışanların “problemin olması kötüdür” önyargısını, “problemi fırsata dönüştürebilirim” yaklaşımıyla değiştirerek işyerini ve işini iyileştirme fırsatının formülü bu çalıştayda sunuluyor.

Katılımcının Kazanımı

Katılımcının bu çalıştay sonunda;
İşe ve probleme farklı bir bakış açısı geliştirmesi, Etkinliği kanıtlanmış sistematik problem çözme adımları ve süreçlerini kavrayarak çalışma alanlarında uygulayabilme becerisi kazanması hedeflenir.

Katılımcı Profili

Şirketlerde risk analizi konusunda çalışma yapacak uzman ve yöneticiler

Çalıştayın Amacı

ISO 31000 standardı ile ilgili genel bilgilendirme ve Risk Analizi çalıştayı

Katılımcının Kazanımı

• Risk Analizi nedir?
• ISO 9001 ve ISO 31000 standartlarının genel içeriği
• Risk Analizi metodları ve uygulama esasları
• Grup çalışmaları, Risk Analizi sürekliliğin sağlanması
• Sonuç ve değerlendirmeler

Katılımcı Profili

Şirketlerde konu ile ilgili uzman ve yöneticileri. İK Yönetici ve uzmanları.

Çalıştayın Amacı

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarının işyerlerine ve insan kaynaklarına etkileri.

Katılımcının Kazanımı

Yeni çıkan yasa hakkında bilinçlenmek ve yasanın getirdikleri ile şirketlerde yapılan uygulamalar ve diğer uygulamalar ile olumsuzluk yaşamamak
Çalıştayın İçeriği:
• Kişisel Verilerin İşlenmesi
• Haklar ve Yükümlülükler
• Yasa neler getiriyor
• Uygulamalarda dikkat edilemesi gereken hususlar
• Cezai sorumluluklar
• Şirket uygulamaları

Katılımcı Profili

Süreçlerini analiz etmek ve iyileştirmek isteyen “Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Süreç Sahipleri, Çalışanlar”.

Çalıştayın Amacı

Maki Gami, Japonca’dır ve “Rulo Kağıt” anlamına gelmektedir. Süreç analiz teknikleri arasında yer alan Maki Gami Tekniği diğer analiz tekniklerine göre uygulanması hızlı ve anlaşılması kolay bir tekniktir. Maki Gami, TPM Yönetim Modeli’nde yer alan bir Yalın Yönetim Aracı’dır. Kuruluşlarda çizilen süreç akışları bilgisayarlarda, dosyalarda bulunmakta ve bu değerli çalışmalar her an göz önünde olmayacak şekilde muhafaza edilmektedir. Ayrıca bunları anlamak için detaylara derinlemesine bakmak gerekmektedir. Maki Gami ile yapılan süreç analizi ise her zaman göz önündedir. Anlaşılması kolaydır ve iyileştirmeler sürekli olarak duvar çalışması üzerinde takip edilebilmektedir. Çalıştayda “Maki Gami” yaklaşımıyla katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin bütününü görme ve verimsizliği yok etme imkânının nasıl ortaya çıkarılabileceğinin katılımcılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Katılımcının Kazanımı

• Maki Gami ile Süreçlerin nasıl inceleneceğinin paylaşılması,
• Süreçlerin incelenmesi ve Odaklanmış İyileştirmelerin (Kaizen) nasıl başlatılacağının anlaşılması,
• Kayıp ya da israf olarak adlandırılan ve katma değer yaratmayan gereksiz işlerin belirlenmesi,
• Kuruluşların süreçlerini duvar boyu kâğıtlara döşeyerek, kayıpları görünür hale getirmek, iyileştirmelere nereden başlanacağına ilişkin bir yöntemin öğrenilmesi

Katılımcı Profili

Şirketlerini hedefe ulaştırmakla sorumlu her kademedeki Liderler, İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Tepe Yöneticiler

Çalıştayın Amacı

''Çalışan Bağlılığı''nın gücünü ortaya çıkarmak için Beş Anahtar
Şirketlerin daha verimli çalışması, çalışan sirkülasyonun azaltılması, her şeyden önemlisi şirketlerin potansiyellerini kullanarak, hedeflerine ulaşması, çalışanlarının şirketi ne kadar sahiplendiği ile çok yakından ilgilidir. Çalışan bağlılığı konusu şirketlerin tepedeki önceliklerinden birisidir. Çalışanların bağlılığını arttırılmasının beş aşamalı sihiri aşağıdakilerden ibarettir:
• M : Meaning-Anlam Bulma
• A : Autonomy-İrade
• G : Growth-Gelişme
• I : Impact-Etki
• C : Connection-Bağlantı
Çalışanların bu sihir ile bağlılığının arttırılması için en önemli parametrelerden biri olan ''Anlam Bulma'' için bireylerinin kendilerini mutlu ve dingin kılan motivasyonlarının neler olduğunu çok iyi tanıyıp, bu motivasyonlarını şirketteki faaliyetleriyle eşleştirmeleri gerekmektedir. Çalışan bağlılığı tek başına şirketin sorumluluğunda bir konu değildir. Çalışanın yaptığı işte anlam bulmasını sağlayacak kişi kendisidir.
Bunu anlayabilmenin bilimsel olarak nasıl yapılabileceği bu çalıştay vasıtasıyla katılımcılara anlatılacaktır. ''Ben Kimim'' konusunu anladıktan sonra çalışanlara tanınacak özgürlük ve çalışma alanı, bireylerin gelişimlerine katkıda bulunma, çalışanların faaliyetlerinin etkilerini fark etmelerini sağlama ve her kademede yaratılacak bağ ile çalışan bağlılığı sağlanabilmektedir.
Bu çalıştayda ''Sihir''in tüm öğeleri üzerinde detaylı olarak durularak, günümüzde şirketlerin en tepedeki konularından birisi olan çalışan bağlılığının sırları aktarılacaktır.

Katılımcının Kazanımı

Sihir Çalıştayında Katılımcıların;
• Neredeyse tüm liderlik eğitimlerinde bahsedilen, ancak nasıl sağlanacağı konusunda pek de bilgi bulunmayan motivasyonu, nasıl basit ve kesin bilimsel olarak belirleyebilecekleri,
• Bu motivasyonları şirket faaliyetleri ve vizyonu, misyonu ile nasıl ilişiklendirecekleri,
• Çalışanlara yetkilerini kullanabilecekleri alanı nasıl yaratacakları,
• Çalışanların gelişmelerini sağlayarak, bu gelişimin şirket yararına kullanılmasını nasıl sağlayacakları,
• Çalışanların kendi faaliyetlerinin etkilerini fark etmelerini nasıl sağlayacakları,
• Her kademede çalışanlar arasında kuvvetli bağları nasıl oluşturabilecekleri
konusunda yeni ve pratik bilgiler kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili

Ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlarda firma sahipleri, yöneticileri ve çalışanları

Çalıştayın Amacı

Kurumunu geleceğe taşımak isteyen, firma sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlara yönelik gerçekleştirilecek çalıştayımızda 4 ana konu üzerinde durulacaktır;
• Kurum kültürü
• İletişim
• Bilgi
• Strateji

Katılımcının Kazanımı

Kurumunuzun gelecekte var olmasını istiyorsanız, odaklanmanız gereken 4 ana alan vardır. İletişim, Kurum Kültürü, Bilgi ve Strateji. Başarıya ulaşmak için ne yapmalı? Çalışan ve yönetici ilişkileri nasıl olmalı? Şirketinize nasıl daha fazla değer katarsınız? Nasıl daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz? Bunlar gibi pek çok sorunun cevabını bu çalıştayda bulacaksınız

Katılımcı Profili

Şirketlerde konu ile ilgili uzman ve yöneticileri. İK Yönetici ve uzmanları.

Çalıştayın Amacı

İK’da sosyal medyanın etkin kullanımı, faydaları ve zararlarının tartışılması doğru kullanılmasının sağlanması

Katılımcının Kazanımı

Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir?
İK hangi sosyal medya hesaplarını kullanıyor?
Hangi alanlarda sosyal medya kullanılıyor?
Güzel sosyal medya uygulamaları?
Hatalı sosyal medya uygulamaları?
Sosyal medya etiği olmalı mı?
Çalıştay katılımcılarının uygulamaları nelerdir?
Sosyal Medyanın Kurumlar İçin Önemi
Sosyal Medyada İnsan Kaynakları Uygulamalarının Konumlandırılması (Dijital İK)
İnsan Kaynakları  Sosyal Medya Stratejileri ve Politikaları
Sosyal Medyanın İnsan Kaynaklarına ve Kurum Kültürüne Faydaları
Sosyal Medya Kullanımındaki Engeller
İşveren Markası Nedir, Ne Değildir?
Çalışan Değer Önermesi Nedir, Nasıl Oluşturulur?
İşveren Markası Nasıl Yaratılır, Sürdürülür ve Yükseltilir?
Neden Güçlü Bir İşveren Markası?
İşveren Markası Uygulama Alanları
İç  İletişim Süreci
En İyi Uygulama Örnekleri

Sosyal medyayı uygun ve doğru kullanımı ile firma tanıtımı, uygun aday seçimi, farklı uygulamalar ile sosyal medya sayesinde geniş kitleler ile buluşma ve farklı uygulamalarının öğrenimi.

Katılımcı Profili

Stratejik planı oluşturma ve uygulamada rol alan Üst ve orta kademedeki yöneticiler

Çalıştayın Amacı

Şirketlerde Stratejik Yönetim ve Politikaların yayılımı da aynı bu örneğe benzer.
Birçok kuruluş stratejiyi oluşturur ama yaşatamaz. HOSHIN KANRI, stratejik kurgu ile gerçek hayat uygulamaları arasındaki köprü olarak adlandırılır. Birçok işletmede Politikaların Yayılımı (Policy Deployment) olarak da tanımlanmaktadır.

Bu çalıştayın amacı, katılımcılarda, Stratejik planlama sürecinde odaklanmış efor kullanımı ile yönetime başarıya ulaşmada kanıtlanmış bir yöntem olan Hoshin Kanri hakkında farkındalık yaratmaktır.

Katılımcının Kazanımı

Katılımcının bu çalıştay sonunda;

Stratejik hedeflerin hayata geçmesini güvence altına almak,
Zayıf iletişim ve hedeften sapmadan kaynaklı israfları yok etmek,
Tüm çalışanların eforu ile yön birliği sağlamak,

ÇALIŞTAYIN İSMİ EĞİTMENİN İSMİ OTURUM
SİHİR: ''Çalışan Bağlılığı''nın gücünü ortaya çıkarmak için Beş Anahtar Success Programme - Bahar ŞEN 09:30-12:30
EFQM Modeli İle Çok Lokasyonlu Yapılarda Özdeğerlendirme /Coca Cola Seçkin Danışmanlık - Celal SEÇKİN 09:30-12:30
Sosyal Medya Üzerinden Kurumsal İletişim ve İşveren Markası PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi - Serdar KALAYCIOĞLU-Çağın İnsan Kaynakları Aydan ÇAĞ AYDIN 13:30-16:30
Kişisel Verilerin Korunması PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi - Serdar KALAYCIOĞLU 09:30-12:30
Her İşi Tek Yöntemle Çözmek İster miydiniz? Problem Çözme Metoduyla İş Yapma Modeli Kaizen Institute Turkey-Şafak AYDIN 13:30-16:30
Çok Boyutlu Liderlik II – SLII Blanchard - Yeşim USTAOĞLU 09:30-12:30
Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı? İzgören Akademi - Salih ÖZGÜR 13:30-16:30
Hayatla İletişim Sunucu,İletişim Danışmanı - Defne SARISOY 13:30-16:30
Maki Gami Yöntemiyle Süreçlerin İyileştirilmesi Grupas Gelişim Yalın Akademi-Selami Güven ANTAL 09:30-12:30
Risk Analizi Scorleo-Ahmet T. GÜLER 13:30-16:30
Hoshin Kanri Libera İş Çözümleri-Dilara KARAÇOBAN 13:30-16:30

Çalıştay Katılım Ücretleri

TEK ÇALIŞTAY İKİ ÇALIŞTAY
Çalıştay KalDer Üyesi 275 TL 475 TL
Çalıştay KalDer Üyesi Olmayan 325 TL 575 TL


Copyright © 2017 KalDer İzmir Şubesi. 24-25-26 Mayıs 2017
Grafiket Reklam Ajansı