Çalıştay

Katılımcı Profili

İmalat, Kalite Kontrol, Süreç İyileştirme, Üretim Planlama, Satış, Pazarlama, Finans, Muhasebe, Strateji ve Performans Geliştirme çalışmalarına katılan her kademeden personel ve yöneticiler.

Çalıştayın Amacı

Katılımcıların iş yönetmeyi tüm unsurlarıyla deneyimleyerek şirketi bütünsel başarıya ulaştırmaları; her fonksiyonu başarıyla yönetmek için gereken temel kavram ve araçları tanımaları; şirket yönetme deneyimi yaşarken kendilerini,takımlarını ve rakiplerini gözlemleyerek farkındalık geliştirmeleri; her konuda kendi becerilerini sınamalarıdır.

Katılımcının Kazanımı

Rekabet ortamında başarıya koşan bir şirketi 2 farklı pazarda 5 ürün sunarak yönetmenin zorluğunu katılımcılara birebir yaşatacak şekilde tasarlanmıştır.

Sunduğu deneyim, Strateji, Pazarlama, Finansman, Operasyon, Ar-Ge, İK, Kalite gibi temel konularda yöneticilik becerilerini pekiştirmenin ötesinde 'iş zekası' gibi deneyime bağlı becerileri de geliştirme fırsatı yaratır. Katılımcılar,modelleme, analiz ve stratejik planlama yoluyla iş zekalarının sınandığı ve geliştiği karmaşık, hızla gelişen bir senaryoyla karşı karşıya kalırlar.

Katılımcılar program sonunda aşağıdaki becerileri kavramış olarak profesyonel hayatlarına geri dönerler.

• Finansal Teori ve Analiz
• Operasyon Yönetimi
• Liderlik ve Değişim Yönetimi
• Pazarlama Teorisi ve Analiz
• İşletme Birimleri/Alanları Entegrasyonu
• İletişim

Katılımcı Profili

Tüm sektörlerde çalışan yönetici ve yönetici adayları.

Çalıştayın Amacı

Yaratıcılık ve yenilik katalizördür. Tek başına bakıldığında, yaratıcılık, sanatsal hayal ya da benzersiz bir şey yaratıyor olarak algılanır ancak iş bağlamında yaratıcılık; bazı değer, hizmet ya da bazı sorunları çözmek, yeni orijinal fikirler üretme yeteneği olarak tanımlanır. Yaratıcı yenilik, yararlılığı ve gerçekleştirilmesini içerir. İşte tam bu aşamada somatik destekler ile bu durumu somutlaştırma ihtiyacı vardır. Sadece okunan ve anlatılan bilgiler yetmez, algılara yaratıcı ve yönetme becerilerine besleme gerekir. Yöneticilerin beden ve ruh ilişkisi kopuk olmaya çok açıktır, baskı ve stres bunu perçinler. Bu dengeyi kurabilen yöneticilerde iş hayatı ve sosyal hayat döngüsü sağlamdır ve başarılı olma kriterlerinden belki de en önemlisi budur. Somatik liderler bireysel olarak kişide bu döngüyü ortaya çıkartır, besler, tedavi eder ve geliştirir. Yöneticilikte başarının anahtarı olan ikna yeteneğini yüzeye çıkartır. Yenilikçiliğin katalizör olarak hayata geçişini somutlaştırır, teşvik eder. Somatik liderlik çalışmalarının sonucunda yöneticide; problem çözme yaklaşımını geliştirmek yetisi ve yenilikçilik kültürü oluştururken yöneticin tümden bireysel olarak yapılanması sağlanır. Lobi yapabilme kapasitesi artar.

Bu yöntem zor ve hassas bir yöntemdir. Ele alınan kişilerin dikkatle incelenerek kişiye özel uygulamalar yapılması uygundur. Hayatımızda olumsuz düzeyde soyut argümanları somutlaştırmak ve sıkıntılı alanları geri dönmeksizin tedavi etmek amacıyla kullanılır. (Eğitimin gerçek temeli ilkel kabile kültürü ve davranış şekillerinden esinlenilerek oluşturulmuş ve dünyada çok az sayıda bulunan somatik liderler tarafından uygulanmaktadır.) Eğitim bazen oturarak, bazen ayakta, bazen hareket halinde uygulanır.

Kişilerin hayatında istek ve enerji yaratmaktan öte tıkanıklıkları açma, atılamayan adımların yolunu genişletme, atalet duygusunu ortadan kaldırmaya dönüktür.

Embody: Somutlaştırma, bir bütün haline getirme.
Somatik: Bedensel, fiziksel.

Katılımcının Kazanımı

1. Zihinsel blokları kaldırma ve kuralları sorgulama hali,
2. Yeni fikirlerin seçimi ve değerlendirebilme dengesi,
3. Yaratıcılığı bastıran erteleme kararlarının azalması,
4. Olumlu karar kullanımının artışı ve yeni fikirlerin masaya yatırılıp düşünülerek ortadan kaldırılmasını geciktirme,
5. Durumlara yepyeni bir bakış açısı getirebilme, ikna kapasitesini artıran özgüveni ortaya çıkartma
6. Mevcut ortamda yaratıcılığa teşvik amaçlı yapılması gereken değişiklikler hakkında bir fikir edinme durumu,
7. Yaratıcılık, yenilik ve değişim için yeniden ortam yaratma ruhu

Katılımcı Profili

İş sağlığı ve güvenliği çalışanları, uzmanları ve yöneticilerinin yanı sıra konu ile ilgili farkındalık ve kültür oluşturma çabası içerisindeki tüm profesyoneller.

Çalıştayın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan profesyonellerin İSG kültürü oluşturulması ve davranış değişikliklerinin sağlanması amacına yönelik

  • İşçi / Yönetici Katılımı
  • Tehlikeli Davranış Belirleme
  • Davranışı Gözleme / Geribildirim
  • Kültür Değişimi

amaçlanmaktadır.

Katılımcının Kazanımı

Çalışanların, Davranışlarımızın Nedeni, Kaynağı Dış Etkenlerde Değil, Doğrudan Kendimizde Gizli” görüşünü kazanmaları beklenmektedir. Çalıştay sırasında iş kazalarının nedenlerini, bireylerin kendi dışında arama mazeretinden kurtulup, yaşamlarını ve çevre koşullarını denetleme alışkanlıkları kazanmaları amaçlanmaktadır..

Hatanın farkına varıp, nereden ve nasıl geldiğini gözlemek, öğrenmek ETKİ ALANIMIZ içine girer. Bu tür gözlemlere temel olan hatalar başarının temellerini oluşturur.

İnsan hatasını saklayınca, hata daha da önem kazanır ve kuvvetlenir. Bu hatayı saklamaya neden olan genellikle bir tür korkudur. Bu korkunun kaynağı daha da kuvvetlenir ve kişi gücünü kendini geliştirmeye değil, korktuğu şeyden korumaya verir.

Kendisini güçlendirmek isteyen kişi, hatasını görünce hemen kabul eder ve ondan ders almak için gerekeni yapmaya yönelir.

Katılımcı Profili

Süreçlerini analiz etmek ve iyileştirmek isteyen “Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Süreç Sahipleri, Çalışanlar”.

Çalıştayın Amacı

Maki Gami, Japonca’dır ve “Rulo Kağıt” anlamına gelmektedir. Süreç analiz teknikleri arasında yer alan Maki Gami Tekniği diğer analiz tekniklerine göre uygulanması hızlı ve anlaşılması kolay bir tekniktir. Maki Gami, TPM Yönetim Modeli’nde yer alan bir Yalın Yönetim Aracı’dır. Kuruluşlarda çizilen süreç akışları bilgisayarlarda, dosyalarda bulunmakta ve bu değerli çalışmalar her an göz önünde olmayacak şekilde muhafaza edilmektedir. Ayrıca bunları anlamak için detaylara derinlemesine bakmak gerekmektedir. Maki Gami ile yapılan süreç analizi ise her zaman göz önündedir. Anlaşılması kolaydır ve iyileştirmeler sürekli olarak duvar çalışması üzerinde takip edilebilmektedir.

Çalıştayda “Maki Gami” yaklaşımıyla katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin bütününü görme ve verimsizliği yok etme imkânının nasıl ortaya çıkarılabileceğinin katılımcılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Katılımcının Kazanımı

Maki Gami ile Süreçlerin nasıl inceleneceğinin paylaşılması,
Süreçlerin incelenmesi ve Odaklanmış İyileştirmelerin (Kaizen) nasıl başlatılacağının anlaşılması,
Kayıp ya da israf olarak adlandırılan ve katma değer yaratmayan gereksiz işlerin belirlenmesi,
Kuruluşların süreçlerini duvar boyu kâğıtlara döşeyerek, kayıpları görünür hale getirmek, iyileştirmelere nereden başlanacağına ilişkin bir yöntemin öğrenilmesi…

Katılımcı Profili

Genel profil hedefi, işletmelerin İK, İdari İşler, Satış ve Pazarlama ile IT Departmanlarıdır.

Çalıştayın Amacı

Çalıştayın temel amacı: Genel olarak “Kişisel Verilerin Korunması” kavramı ve bununla bağlantılı hukuki düzenlemeler konusunda temel bilgi aktarımı sağlamak; bahsedilen düzenlemelerin şirket ve diğer tüzel kişilere yansıma ve etkilerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde alınması gereken tedbirler yönünden değerlendirerek deneyim paylaşmaktır.

Katılımcının Kazanımı

Çalıştay katılımcısının temel kazanımları açısından hedeflenen hususlar kısaca şunlardır:
• Şirketler ve diğer tüzel kişilerdeki süreç ve uygulamaların, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumunun gözden geçirilmesi,
• Bu süreç ve uygulamalar yönünden oluşabilecek risklerin önceden öngörülmesi ve alınacak tedbirlerin neler olabileceği hususunda bilgi ve fikir sahibi olunması,
• Bu süreç ve uygulamalar kapsamda düzenlenecek sözleşmeler ve ilişkide bulunulan veya hizmet alınan üçüncü kişiler açısından alınması gereken tedbirlerin neler olduğu konusunda farkındalık yaratılması.

Katılımcı Profili

Kuruluşlarında risk yönetim sistemi kurmayı planlayan, risk yönetimi konusunda temel kavramları öğrenmek isteyen özel sektör/kamu sektörü yönetici ve çalışanları

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayda Kuruluş başarısını ve süreç performansını etkileyebilecek faktörlerin önceden öngörülebilmesini, oluşturulabilecek planlama ve kontrol yöntemleri ile sapmaların engellenmesini sağlayacak yöntemlerle ilgili katılımcı bilinç düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

• Kurumsal risk nedir
• Risklerin belirlenmesi ve tanımlanması
• Risklerin analizi
• Risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
• Risk değerlendirme matrisinin oluşturulması
• Risklerin izlenmesi ve mücadele yöntemleri
• ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi
• İç Kontrol Sistemi Yukarıda ana başlıkları verilen kavramların ve sistemlerin anlaşılması amacıyla bilgilendirme ve uygulama yapılacaktır.

Katılımcının Kazanımı

Kurumsal risk yönetimi sisteminin anlaşılması

Kuruluşda bir risk yönetim sistemi kurulması için gerekli olan unsurların anlaşılması.

Katılımcı Profili

Üst ve orta kademedeki yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve her kademeden çalışanlar

Çalıştayın Amacı

Evrende var olan her şey ve herkes, aslında birer enerji parçacıkları… Yaşam akışında enerjilerle yollarımızın şekillendiğini ve hatta bu farkındalığa sahip insanların ise yaşamlarını bilinçli bir biçimde yapılandırdıklarını çok sık duyar olduk. Peki, siz ne durumdasınız? Konuştuğunuz konuşmadığınız, hareket ettiğiniz ya da etmediğiniz her an duygu ve düşüncelerinizle etrafınıza enerji yaydığınızı biliyor musunuz? Nasıl bir enerji yaydığınızı görmek ve enerjinizi kendi öz çabanızla nasıl dönüştürebildiğinize şahit olmak ister misiniz? Tüm bu sorulara cevabınız ‘Evet’ ise, Leyla Bilen ile “Enerjilerle Değişim ve Dönüşüm Yönetimi” adlı çalıştayımıza davetlisiniz! Çalıştayımız, katılımcılara uygulamalı enerji ölçümleri eşliğinde kendi değişim ve dönüşümlerini yönetebilmelerini mümkün kılan yöntem ve teknikleri öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Katılımcının Kazanımı

Katılımcının bu çalıştay sonunda; Kendisinde bulunan enerji merkezlerini keşfetmeyi öğrenmesi, Sahip olduğu enerji-etki alanını gözlemleyerek dönüştürme becerisi, NLP ve EFT gibi tekniklerle kendi yaşamındaki değişim ve dönüşümleri yönetme becerisi, Çalıştay başlangıcında ve sonunda yapılan enerji ölçümü arasındaki farkı gözlemleyebilme becerisi, Bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış alternatif teknik ve yöntemleri kendi hayatında kullanabilme becerisi kazanması hedeflenir.

Katılımcı Profili

EFQM Mükemmellik Modeli uygulayan ya da uygulamayı düşünen ve sürekli iyileşmeyi amaç edinen kuruluşların yönetici ve uzmanları.

Çalıştayın Amacı

Sürekli iyileştirmede çalışan katılımını sağlama kapsamında; Kuruluşlarda geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri ekip çalışmaları ile çözmeyi yapısal hale getirmek ve çalışanların sürekli iyileşmeye öneri sistemi ile katılımını sağlamak olan çalıştayın amacı;

• Ekip çalışmasının önemi, ekip olma ve ekip çalışması metodolojisinin anlaşılması.
• Ekip çalışmasında uygulanacak temel problem çözme teknikleri
• Çalışanların öneri sistemine katılımını sağlamak için gereklilikler

Ayrıca grup çalışmaları yaparak katılımcıların kendi kuruluşlarında benzer çalışmaları nasıl yapabilecekleri konularında yol göstermektir.

Katılımcının Kazanımı

Sürekli gelişmenin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda çalışan katılımının kuruluşa katkısı, temel problem çözme tekniklerinin ve öneri sisteminin anlaşılması.

Katılımcı Profili

Yönetici adayları ve yöneticiler.

Çalıştayın Amacı

Katılımcıların

• İnsanları algılama biçiminin
• Problem çözme stratejilerinin temelindeki gerçek motifin
• Çatışmalara yaklaşım biçimlerinin
• Sorunu algılamak için kullandıkları ancak haberdar olmadıkları zihinsel filtrelerin farkına varmasını sağlamak ve alternatif yollar geliştirmek.

Katılımcının Kazanımı

Katılımcılar; hayatla ilgili tutumları, düşünce biçimleri, problem çözme stratejileri ve ilişki yönetimi yaklaşımları konusunda öz farkındalık geliştirecekler ve bu alanlarda alternatif bir bakış açısı kazanacaklardır.

Katılımcı Profili

Hayatla bağın ancak iletişimle mümkün olduğunu anlayan,
Sorunun çevredeki insanlarda değil kendinde olduğunu düşünen,
Empati kurmanın önemini kavrayan,
İletişimsizlik ve özgüven sorununun, hedeflere ulaşmada en büyük engel olduğunu bilen,
İş ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurarak daha aktif rol almak isteyen,
Kişisel gelişimin gerekliliğini kavrayan,
Değişime inanan kişiler

Çalıştayın Amacı

İnsanı insan yapan temel özellikler aynıdır. Farklı olan hayatla ne şekilde iletişim kurduğumuzdur. Bazen bir söz, bazen bir bakış, bazen bir duruş bizi farklılaştırır. Her insan bir bilmecedir. Bilmecenin kodlarını çözmek ya da kendimize yeni kodlar eklemek, iletişimi sanat yapan en önemli unsurdur.
Kendilerini iyi ifade edebilen, empati kurabilen ve farkındalıkla yaşayan insanlar, hayatta mutlu, işlerinde verimli, işbirliğine açık ve duyarlı olur. Buradan yola çıkarak “Hayatla İletişim” başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

Etkili iletişim kurabilme konusunda kişisel becerilerle ilgili farkındalığı geliştirmek
İş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı sorunların çözümünü kolaylaştırmak
Kişilerin iletişimi doğru yönetebilmeleri için kendi iç dünyalarını anlamalarını sağlamak
İletişimin kendimizden başlayan ve iyi yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu kavramak
Yanlış iletişimden doğan çatışmayı önlemek.

Katılımcının Kazanımı

Çalıştayın İçeriği
Nefesin Önemi
Stresle Beden İlişkisi
Stresten Arındıran Nefes Çalışmaları
Sesi Doğru Kullanma
Anlaşılabilir Konuşma
Sözcüklerin Önemi ve Kelime Dağarcığı
Sıklıkla Yapılan Yanlışlar
Beden Dilinin Doğru Kullanımı
Topluluk Önünde Konuşma
Heyecanı Yenmenin Püf Noktaları
Mesajları Etkili Biçimde İletebilme
İş Hayatında Etkin İletişimin Önemi
Kendimizle İlgili Yeni Bir Senaryo Yazma
Hedef Belirleme ve Kararlılık
Olumlamanın Gücü

ÇALIŞTAYIN İSMİ EĞİTMENİN İSMİ OTURUM
Capsim Stratejik İş Yönetim Simülasyonu ile Yaşayarak Öğrenme Enes Akyüz & Zafer Tüfekçi 09:30-12:30
Somatik Liderlik (Çalıştay kayıtlarımız doldu.) Dilek Alp 09:30-12:30
Yaşam ve İş Güvenliği için Alışkanlıkları Nasıl Değiştiririz Alparslan Yılmaz 09:30-12:30
Maki Gami Yöntemiyle Süreçlerin İyileştirilmesi Selami Güven Antal 09:30-12:30
Kişisel Verilerin Korunması Av.M.Hakan Eriş 09:30-12:30
Kurumsal Risk Yönetimi Berker Telek 13:30-16:30
Enerjilerle Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Leyla Bilen 13:30-16:30
Hayatla İletişim Defne Sarısoy 13:30-16:30
Sürekli İyileşmede Çalışan Katılımının Sağlanması (Çalıştay kayıtlarımız doldu.) Müjgan Kerman 13:30-16:30
Bireysel ve Kurumsal Sıçramalar için Zihniyet Değişikliği (Çalıştay kayıtlarımız doldu.) Dr.Tahsin Birgen 13:30-16:30

Çalıştay Katılım Ücretleri

TEK ÇALIŞTAY İKİ ÇALIŞTAY
Çalıştay KalDer Üyesi 300 TL 500 TL
Çalıştay KalDer Üyesi Olmayan 350 TL 600 TL


Copyright © 2017 KalDer İzmir Şubesi. 09-10-11 Mayıs 2018
Grafiket Reklam Ajansı